fi/en

Omaisuudenhallinnan menettelyjen arviointi

Hei! Olet vastaamassa organisaatiosi fyysiseen omaisuuteen liittyvien omaisuudenhallintamenettelyjen kypsyysanalyysiin. Älä jännitä - vastaa omien näkemystesi mukaan ja saat vastauksen sähköpostiisi! Arviointityökalun taustalla on IIMM 2015 -aineisto ja sen vuonna 2016 julkaistu suomenkielinen pikaopas. Lisätietoja ja kysymyksiä arvioinnista: info@urbanassets.fi

Omaisuudenhallinnan edellytykset

Minkälaisessa laajuudessa organisaation omaisuudenhallinnan tavoitteet ja ohjelma on hyväksytty, dokumentoitu ja viestitty?

Kuinka yhteneväisiä tavoitteet ja ohjelma ovat toimintaympäristön tavoitteiden kanssa?

Miten määritetään asiakkaille ja organisaatiolle sopiva palvelutaso ja varmistetaan sen kustannusvastaavuus?

Miten organisaatio määrittää tulevaisuuden kysynnän, palveluiden tarvetta sekä tarpeiden vaikutuksia eri omaisuuteen?

Minkälaista omaisuuteen liittyvää tietoa kerätään ja miten se varmistetaan, että tieto on myös tarkkaa, johdonmukaista ja luotettavaa?

Miten organisaatio hallinnoi omaisuuden kuntoa ja suorituskykyä?

Omaisuuden elinkaaren hallinta

Miten organisaatio tekee päätökset esimerkiksi omaisuuden korvaamisesta, kunnostamisesta tai uusimisesta?

Miten organisaatio hallitsee omaisuuteen ja sen hallintaan liittyvät riskit?

Miten organisaatio laatii omaisuudenhallinnan suunnitelmat?

Miten organisaatio tekee/yhdistää omaisuudenhallintaan liittyvän talouden suunnittelun?

Omaisuudenhallinnan mahdollistajat

Miten organisaatio on sitoutunut omaisuudenhallintaan?

Miten tämä heijastuu olemassa olevan organisaation rakenteisiin, vastuualueisiin ja omaisuudenhallinnan osaamisen resursointiin?

Miten organisaatio varmistaa, että omaisuudenhallinnan menettelyt ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita?

Miten organisaatio on järjestänyt omaisuuteen liittyvän tiedonhallinnan?

Miten varmistetaan, että omaisuudenhallinnan menetelmiä ja osaamista kehitetään kohti tarkoituksenmukaista tasoa?